TNN online รองโฆษก ตร.แนะประชาชนศึกษารายละเอียด "กฎหมาย PDPA" ก่อนบังคับใช้พรุ่งนี้

TNN ONLINE

สังคม

รองโฆษก ตร.แนะประชาชนศึกษารายละเอียด "กฎหมาย PDPA" ก่อนบังคับใช้พรุ่งนี้

รองโฆษก ตร.แนะประชาชนศึกษารายละเอียด กฎหมาย PDPA ก่อนบังคับใช้พรุ่งนี้

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะประชาชนศึกษารายละเอียด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมาย PDPA หลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

วันนี้ (31 พ.ค.65) พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า "กฎหมาย PDPA" จะมีผลบังคับใช้ 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ และเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนอาจเกิดความวิตกกังวล

อย่างไรก็ตาม สตช.พบว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในตัวกฎหมาย นอกจากนี้ได้มีการส่งต่อข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดต่อกฎหมายดังกล่าว

สตช.จึงขอประชาสัมพันธ์ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้          

1.การถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่ถูกถ่าย หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว สามารถทำได้

2.การโพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของบุคคลอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ หากทำเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถทำได้

3.การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากติดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย

4.การทำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมก่อน ในกรณีดังนี้

4.1. เป็นการทำตามสัญญา

4.2.เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ

4.3.เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต หรือร่างกายของบุคคล

4.4.เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ

4.5.เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.6.เป็นการใช้เพื่อปกป้องประโยชน์ หรือสิทธิของตน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ที่เพิ่งจะมีการบังคับใช้ ดังนั้นอาจจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียด ข้อปฏิบัติของกฎหมายดังกล่าว เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

สตช.ยังขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้งดส่งต่อข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เพราะอาจทำให้ถูกผู้ไม่หวังดีอาศัยความเข้าใจผิดดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

รองโฆษก ตร.แนะประชาชนศึกษารายละเอียด กฎหมาย PDPA ก่อนบังคับใช้พรุ่งนี้


ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง