TNN online เตือน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! จองผ่านแอปฯเป๋าตัง

TNN ONLINE

สังคม

เตือน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! จองผ่านแอปฯเป๋าตัง

เตือน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! จองผ่านแอปฯเป๋าตัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชวนชาวกทม. 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี จองผ่านแอปฯเป๋าตัง

วันนี้ (12 พ.ค.65) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนชาวกรุงเทพมหาคร (กทม.) 7 กลุ่มเสี่ยง  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!! จองผ่านแอปเป๋าตัง 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากช่วยลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ

7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

การ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผู้ที่มีภาวะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม ทุกสิทธิการรักษา เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบใกล้บ้าน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง