TNN online วันวิสาขบูชา 2565 ชวนประชาชนร่วมทำบุญ-ตักบาตร-เวียนเทียนวัดใกล้บ้าน

TNN ONLINE

สังคม

วันวิสาขบูชา 2565 ชวนประชาชนร่วมทำบุญ-ตักบาตร-เวียนเทียนวัดใกล้บ้าน

วันวิสาขบูชา 2565 ชวนประชาชนร่วมทำบุญ-ตักบาตร-เวียนเทียนวัดใกล้บ้าน

ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  

และร่วมกิจกรรมเรียนรู้สาระวันวิสาขบูชา ตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรมะ นานาสาระธรรม ผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.comข้อมูลจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง