TNN online ประมวลภาพ หมออดิศักดิ์ หนุนใช้ ”คาร์ซีท” สร้างความปลอดภัยในเด็ก พร้อมจี้หน่วยงานเกี่ยวข้องออกมาตราการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน

TNN ONLINE

สังคม

ประมวลภาพ หมออดิศักดิ์ หนุนใช้ ”คาร์ซีท” สร้างความปลอดภัยในเด็ก พร้อมจี้หน่วยงานเกี่ยวข้องออกมาตราการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน

ประมวลภาพ หมออดิศักดิ์ หนุนใช้ ”คาร์ซีท” สร้างความปลอดภัยในเด็ก พร้อมจี้หน่วยงานเกี่ยวข้องออกมาตราการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ในเรื่อง “120 วัน บังคับใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ใครต้องทำอะไร?”

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ในเรื่อง “120 วัน บังคับใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ใครต้องทำอะไร?” ภายหลังประกาศใช้ ...จราจรทางบกให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท บูสเตอร์ซีท ห้ามอุ้มนั่งเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2 พันบาทสาระสำคัญ ของกฎหมายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก ตามมาตรา 123 ขณะโดยสารยานพาหนะ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยระบุ  เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 ซมจะต้องนั่งคาร์ซีท บูสเตอร์ซีท หรือคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยการเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 .นี้ ไม่ใช่แค่ พ่อ-แม่ ประชาชนทั่วไปที่ต้องตื่นตัวแต่เป็นเวลาที่ รัฐ ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวกับเด็กต่างๆต้องช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยได้ทั่วถึง จัดให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องประโยชน์ของที่นั่งนิรภัย มีการสนับสนุนการซื้อ เช่น คนละครึ่ง ตั๋วคืนเงิน ช่วยลดภาษีนำเข้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนผู้ขาย หรือสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศเพื่อที่จะได้มีราคาที่ถูกลง

  


ซึ่งเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดพบว่าร้อยละ 20.5 มีเหตุจากการโดยสารรถยนต์ทุกประเภท นอกจากนี้ยังพบว่าการอุ้มเด็กนั่งตักในเบาะหน้าคือจุดที่อันตรายที่สุดในรถ ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้โดยสารรถยนต์เกิดจากผู้โดยสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ารถยนต์ เมื่อเกิดกระแทกความเร็วรถจะลดลงกระทันหันแต่ผู้โดยสารยังเคลื่อนที่ต่อในรถทำให้ชนโครงสร้างในรถหรือกระเด็นออกนอกรถ ดังนั้นการยึดเหนี่ยวด้วยที่นั่งนิรภัยไม่ให้เด็กเคลื่อนที่ภายในรถจึงเป็นหลักการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจึงเป็นนวัตกรรมที่ลดการสูญเสียของเด็กจากการเดินทางโดยรถยนต์อย่างมาก โดยในต่างประเทศได้มีคำแนะนำและกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมานานแล้ว และจากการศึกษาพบว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในเด็กทารกและเด็ก 1-4ปี ถึงร้อยละ 69 ถ้าใช้อย่างถูกวิธี และในเด็กอายุมากกว่า 5 ปีได้ร้อยละ 45 และลดความเสี่ยงรุนแรงได้ร้อยละ 50 ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว .มหิดลศาลายา นครปฐม(เมื่อวันที่ 10 ..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 16ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง