TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งฝ้าย ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งฝ้าย ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งฝ้าย ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

วันแห่งฝ้าย ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สมาคมปั่นด้ายญี่ปุ่นฉลองให้กับผ้าฝ้าย ผ้าที่ใช้ตัดเย็บในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศอบอุ่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันแห่งฝ้าย” ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมปั่นด้ายญี่ปุ่น เนื่องจากต้องการเฉลิมฉลองให้กับผ้าฝ้าย ผ้าที่ใช้ตัดเย็บในช่วงฤดูร้อน ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะมีอากาศอบอุ่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป


ฝ้าย คืออะไร

ฝ้าย (cotton) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gossypium spp. จัดเป็นพืชไร่ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และข้าวของเครื่องใช้ เป็นผ้าที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นใยอื่น ๆ 


ต้นฝ้าย มีลักษณะอย่างไร

ฝ้ายเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร มีลำต้นเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียว เป็นต้นไม้แบบแตกกิ่งใบและกิ่งดอก มีใบสีเขียวเป็นแฉก ลักษณะใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ส่วนดอกมีหลากหลายสีตามแต่ลักษณะของพันธุ์ คือ สีขาวครีม และสีเหลือง บริเวณผล หรือที่เรียกว่า สมอฝ้าย มีรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ มีลักษณะกลม ผิวเรียบ รูปทรงไข่ เมื่อเป็นเมล็ดแก่จะมีสีน้ำตาล แต่ละเมล็ดอัดแน่นด้วยเส้นใยสีขาว ซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ในการผลิตเส้นใยฝ้าย


พันธุ์ฝ้ายที่นิยมปลูกมีดังนี้

- พันศรีสำโรง 60

- พันธุ์ศรีสำโรง 2

- พันธุ์นครสวรรค์ 1

- พันธุ์ตากฟ้า 2

 

ประโยชน์ของฝ้าย มีอะไรบ้าง


ปุยฝ้าย

- ใช้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ประเภทผ้าภายในบ้าน

- ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ม้านั่ง โซฟา เชือก ผ้าใบ 


เมล็ดฝ้าย

- บริเวณขนที่ติดกับเมล็ดใช้ทำผ้าซับน้ำ พรม เบาะสักหลาด ฟิล์มเอกซเรย์ และพลาสติก 

- เปลือกเมล็ด ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

- เนื้อเมล็ด นำมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้ประกอบอารหาร ใช้ในการทำเนยเทียม 

- เนื้อเมล็ด ใช้ทำเป็นส่วนผสมของขนมปัง ผลิตแป้ง หรือใช้เป็นส่วนผสมของไส้กรอก


วันนี้วันอะไร วันแห่งฝ้าย ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมที่มาข้อมูล : www.marumura.com  และ https://puechkaset.com/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง