TNN online เจ้าหนี้ที่ดีต้องทำอย่างไร? เปิดวิธีทวงหนี้แบบถูกกฎหมาย ทวงได้ไม่มีนอกเกม

TNN ONLINE

สังคม

เจ้าหนี้ที่ดีต้องทำอย่างไร? เปิดวิธีทวงหนี้แบบถูกกฎหมาย ทวงได้ไม่มีนอกเกม

เจ้าหนี้ที่ดีต้องทำอย่างไร? เปิดวิธีทวงหนี้แบบถูกกฎหมาย ทวงได้ไม่มีนอกเกม

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ กติกาการทวงหนี้ ไม่ว่าหนี้ก้อนนั้นจะถูก หรือผิดกฎหมายก็สามารถทวงได้ แต่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

เมื่อโดนลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่คืน เจ้าหนี้ก็กังวลว่าทวงไปแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ล่าสุด วันนี้ (7 พ.ค.65) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเป็น "เจ้าหนี้ที่ดี" ต้องทวงหนี้แบบถูกกฎหมาย รู้วิธีการทวง รู้จักกติกา ไม่ว่าหนี้ก้อนนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมาย เจ้าหนี้ก็สามารถทวงหนี้คืนได้ แต่ต้องไม่เล่นนอกเกม ดังนี้

1.ห้ามทวงกับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญา *ยกเว้น สามี ภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ของลูกหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้แบบเปิดผนึก แสดงข้อความ/โลโก้บนจดหมาย ที่สื่อว่าทวงหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ห้ามส่งเอกสารแอบอ้าง หน่วยงานรัฐเพื่อทวงหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้โดยแอบอ้างว่ามาจากสำนักกฎหมาย-ทนายความ หรือแสดงข้อความข่มขู่ว่าหากไม่ชำระจะดำเนินคดี-ยึดทรัพย์-อายัดเงินเดือน

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ติดต่อทวงถามหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น. : วันหยุดราชการ 8.00-18.00 น.

ฝ่าฝืนโทษ : ปรับสูงสุด 100,000 บาท 

6.การติดต่อทวงถามหนี้ นับรวมทั้งการโทรศัพท์, ส่ง SMS หรือแอปพลิเคชั่น Line หากลูกหนี้รับสายหรือเปิดอ่านข้อความถือว่าทวงแล้ว แต่หากไม่รับสาย-ไม่อ่านข้อความ ถือว่ายังไม่ได้ทวง

7.ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือ ปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8.ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน และชื่อเสียง

ฝ่าฝืนมีโทษ : จำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง