TNN online ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

TNN ONLINE

สังคม

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

กทม.รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 2565

วันนี้ (5 พ.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อร่วมกันทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน และโรคโควิด-19 ซึ่งยังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สำหรับให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 

- หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

- เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 

- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

- ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

- โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร) 

เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 

ซึ่งประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ หรือจองลงทะเบียนผ่านแอป ฯ “เป๋าตัง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพของวัคซีนจากทั่วโลกและมาตรฐานที่ใช้มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีผลการศึกษาวิจัยระบุถึงคุณประโยชน์และประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พบว่าสามารถลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดความถี่ในการมาพบแพทย์ ลดการแพร่เชื้อโรค รวมถึงลดการรักษาตัวในห้องฉุกเฉิน และผลโดยรวมยังพบว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากต่อคนทุกช่วงอายุ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวด้วย จึงสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ 

นอกจากนี้การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และครบ 5 หมู่ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ดื่มน้ำมาก ๆ ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ป่วยควรพักผ่อนอยู่บ้าน ไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน แต่หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเชิญชวนมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำทุกปีเพื่อความปลอดภัย 

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลด้านสุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่เพจของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่นไลน์โอเพนแชท ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ MIL Center เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 2565


ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร  / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง