TNN online ประมวลภาพ เปิดประเทศวันแรก ลดขั้นตอนกักตัว นทท.ทยอยเดินทางเข้าประเทศคึกคัก

TNN ONLINE

สังคม

ประมวลภาพ เปิดประเทศวันแรก ลดขั้นตอนกักตัว นทท.ทยอยเดินทางเข้าประเทศคึกคัก

ประมวลภาพ เปิดประเทศวันแรก ลดขั้นตอนกักตัว นทท.ทยอยเดินทางเข้าประเทศคึกคัก

เมื่อเวลา 9.50 น.นักท่องเที่ยวจากสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR 624 เดินทางจากประเทศสิงค์โปร์ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มตามนโยบายการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

เมื่อเวลา 9.50 .นักท่องเที่ยวจากสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR 624 เดินทางจากประเทศสิงค์โปร์ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มตามนโยบายการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และคาดว่าจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการผ่อนคลาย โดยวันนี้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ ทสภเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมตรวจเยี่ยมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ตรวจความเรียบร้อยของการคัดแยกผู้โดยสารตั้งแต่ลงจากอากาศยาน พร้อมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่มีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาประเทศไทย สามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติ2) กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจ RT-PCR ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Seal Route ซึ่ง ทสภ.กำหนดให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องทางออก C (Exit C) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรม จัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป 

 


จากนั้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจศุลกากร และการให้บริการของตัวแทนโรงแรม AQ ที่ โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่องทางออก C (Exit C)

บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในวันนี้ ที่เดินทางเข้ามาถึง ทสภและเริ่มดำเนินกระบวนการเข้าราชอาณาจักรตามข้อกำหนดใหม่ คือ เที่ยวบินที่ 6E077 ของสายการบิน Indigo Airlines เดินทางมาจากท่าอากาศยานเนทาจิ ซับฮาส จันทรา โบเซ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ถึง ทสภ.ในเวลา 01.15 โดยในวันนี้ได้ประมาณการเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 96 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 16,868 คน (ข้อมูล  วันที่ 30 เมษายน 2565)(เมื่อวันที่ 1 ..65)

 


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 31ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง