TNN online ประมวลภาพ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก พื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี 2565

TNN ONLINE

สังคม

ประมวลภาพ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก พื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี 2565

ประมวลภาพ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก พื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี 2565

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ครั้งแรกของปี 2565 หากยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดูเสมือนไร้เงา

เมื่อเวลา 12.16 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ครั้งแรกของปี 2565 หากยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดูเสมือนไร้เงา ทั้งนี้วันนี้อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ ก็ส่งผลต่ออุณหภูมิได้ประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดประมาณ 23.5 องศาเหนือ ลงไปจนถึงแนวละติจูดประมาณ 23.5 องศาใต้ จะเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ สามารถสังเกตดวงอาทิตย์ตั้งฉากได้ ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ จึงสามารถสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่ โดยดวงอาทิตย์จะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.22 .(เมื่อวันที่ 27 เม..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 17ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง