TNN online ดีเดย์! 1 พ.ค. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกสิทธิรักษา

TNN ONLINE

สังคม

ดีเดย์! 1 พ.ค. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกสิทธิรักษา

ดีเดย์! 1 พ.ค. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกสิทธิรักษา

สปสช.บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิการรักษา เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

วันนี้ ( 24 พ.ค. 65 )นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบบ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการมีตั้งแต่อาการไข้ น้ำมูกไหล จนถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ หากไม่ป้องกัน

สปสช. จึงบรรจุบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค สำหรับปี 2565 นี้ ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 4,200,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในทุกสิทธิการรักษา บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ภาพจาก :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง