TNN online เอาผิดคนทุจริต “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 435 คดี

TNN ONLINE

สังคม

เอาผิดคนทุจริต “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 435 คดี

เอาผิดคนทุจริต “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 435 คดี

รัฐบาลเอาผิดคนทุจริตโครงการรัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ” ดำเนินคดีอาญา 435 คดี


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินคดีอาญาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - 1 มกราคม 2565 มีคดีรวมทั้งสิ้น 435 คดี 


แบ่งเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 323 คดี โครงการคนละครึ่ง 110 คดี และโครงการเราชนะ 2 คดี ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 363 คดี สอบสวนเสร็จส่งพนักงานอัยการแล้ว 37 คดี และอื่นๆ 35 คดี เช่น ชดใช้ค่าเสียหายก่อนร้องทุกข์ และถอนคำร้องทุกข์  


สำหรับข้อหาของผู้ทุจริตโครงการรัฐส่วนใหญ่เกี่ยวกับร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง