TNN online สงกรานต์ 2565 "14 เม.ย. วันครอบครัว" เที่ยวอุทยานฯไม่เสียค่าใช้จ่าย

TNN ONLINE

สังคม

สงกรานต์ 2565 "14 เม.ย. วันครอบครัว" เที่ยวอุทยานฯไม่เสียค่าใช้จ่าย

สงกรานต์ 2565 14 เม.ย. วันครอบครัว เที่ยวอุทยานฯไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าอุทยานฯในวันนี้ 14 เม.ย. "วันครอบครัว" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันนี้( 14 เม.ย.65) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ จำนวน 295 แห่ง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดรวมถึงตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรอง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 เพื่อเป็นจุดบริการน้ำดื่ม และดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์การกู้ชีพ กู้ภัย และอุปกรณ์การสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกประกาศยกเว้นค่าบริการในการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศให้กับคนไทยและยานพาหนะในวันนี้ ( 14 เมษายน ) ซึ่งตรงกับวันครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และสานสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติ ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA จำนวน 151 แห่ง และมาตรฐาน SHA Plus อีก 109 แห่ง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ภาพจาก TNN Onlineข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง