TNN online นายกฯส่งสารอวยพร "วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว" ปี 2565

TNN ONLINE

สังคม

นายกฯส่งสารอวยพร "วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว" ปี 2565

นายกฯส่งสารอวยพร วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว ปี 2565

นายกฯส่งสารแสดงความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุ-ตลอดจนคนไทยทุกครอบครัว ขอให้มีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกัน ในโอกาส"วันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว”

วันนี้ ( 13 เม.ย. 65 )พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งสาร เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" 13 เมษายน  และวันแห่งครอบครัว" 14 เมษายน ประจำปี 2565  เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกคน ตลอดจนคนไทยทุกครอบครัว ขอให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียวกัน ประสบแต่ความสุข พร้อมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป  

เช่นเดียวกับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ส่งสารอวยพรและความปรารถนาดีมายังชาวไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี  2565  โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า "ปัจจุบันแม้วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างในสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและเลือนหายไป แต่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ยังคงสืบทอดมาอย่างมั่นคง  จนต่อมามีการกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   และวันที่14เมษายน เป็นวันครอบครัว 

ดังนั้น ในเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ขอพรญาติผู้ใหญ่ อันเป็นกิจกรรมตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันและแสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  พร้อมส่งความปรารถนาดีให้คนไทยทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการตลอดไป

ภาพจาก : Thaigov

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง