TNN online ก.พ.ประกาศกำหนดการ วันและสถานที่สอบ อัปเดตล่าสุด เช็กที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

ก.พ.ประกาศกำหนดการ วันและสถานที่สอบ อัปเดตล่าสุด เช็กที่นี่

ก.พ.ประกาศกำหนดการ วันและสถานที่สอบ อัปเดตล่าสุด เช็กที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด เช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้ ( 9 เม.ย. 65 )สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565  โดยมีรายละเอียดอัปเดตล่าสุดดังนี้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ก.พ.ประกาศกำหนดการ วัน-สถานที่สอบล่าสุด เช็กที่นี่

1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี คลิก

2. ศูนย์สอบปทุมธานี คลิก

3. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา คลิก

4. ศูนย์สอบราชบุรี คลิก

5.ศูนย์สอบชลบุรี คลิก

6.ศูนย์สอบเชียงใหม่ คลิก

7. ศูนย์สอบพิษณุโลก คลิก

8. ศูนย์สอบนครราชสีมา คลิก

9. ศูนย์สอบอุบลราชธานี คลิก

10 ศูนย์สอบขอนแก่น คลิก 

11 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี คลิก

12 ศูนย์สอบสงขลา คลิก

ในส่วนของผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

สำหรับประกาศระเบียบเกี่ยวกับสอบภาค ก. 2564 และมาตรการ COVID-19 จะประกาศในวันที่ 29 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th

หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564 (กรณีที่เปิดอ่านข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่มที่มุมขวาด้านบน เพื่อเปิดข้อมูลกับ Browser ของอุปกรณ์แทน)

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ. 

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง