TNN online เปิดบทสวด ดาวพฤหัสย้าย 2565 พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง จัดโต๊ะบูชาทิศไหน?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดบทสวด ดาวพฤหัสย้าย 2565 พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง จัดโต๊ะบูชาทิศไหน?

เปิดบทสวด ดาวพฤหัสย้าย 2565 พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง จัดโต๊ะบูชาทิศไหน?

เปิดบทสวด! ดาวพฤหัสย้าย 2565 พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง หมอดูชื่อดังแนะตั้งโต๊ะไหว้ทิศไหน ใส่เสื้อผ้าสีอะไร เช็กเลยที่นี่

วันนี้( 8 เม.ย.65) "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" หมอดูนักพยากรณ์ชื่อดัง ได้โพสต์เกี่ยวกับ ดาวพฤหัสย้าย 2565 ซึ่งเป็นบทสวด สามารถเลือกสวดตามฤกษ์ที่สะดวกได้ทั้ง 2 ฤกษ์เลย คือ ฤกษ์สวดมสนต์เวลา 16.41 น. หรือ 19.19 น.

บทบูชาดาวพฤหัสบดี (ตั้งนะโม 3 จบ) 

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ


ด้าน อาจารย์ คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดังของเมืองไทย โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก คฑา ชินบัญชร ว่า "ทุกท่านสามารถที่จะไหว้รับและส่งดาวพฤหัสบดีได้ทุกราศี เพราะถือว่าเป็นดาวศุภเคราะห์ คือ เป็นดาวที่ให้คุณ โดยในเวลาก่อนหรือหลัง 8 ชั่วโมง จากที่ดาวย้ายคือ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 16.41 น.

-(ถ้าสะดวก) ให้จัดโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก ใส่เสื้อผ้าสีเหลือง ใช้ดอกไม้โทนสีเหลือง ใช้ผลไม้ที่มีสีเหลือง ทำบุญกับพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร เป็นจำนวนกำลังคือ 5 หรือ 19

-จริงๆ แล้วการไหว้ดาวนพเคราะห์ตามแบบโบราณประเพณี ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลืองอย่างเดียว จะใช้ผลไม้หรือดอกไม้สีอื่นก็ได้เช่นกัน

-และเน้นบทสวดที่สำคัญสำหรับการไหว้ดาวพฤหัสบดีนั้นก็คือ บทปูเรนตัมโพธิสัมภาเร คือ บทขัดของบทสวดโมรปริตร และบทภะสัมสัมวิสะเทภะ ให้สวดทั้งหมด 19 จบ ตามกำลังดวงดาว

-และกล่าวอัญเชิญดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ...นามสกุล...) ขอจัดเครื่องสังเวยถวายแด่ดวงนพเคราะห์ทั้ง 9 และดวงพฤหัสบดี อันเป็นประธาน ขอบารมีแห่งดาวนพเคราะห์ คือดาวพฤหัสบดี ได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าตกต้องดาวนพเคราะห์ดาวใดดาวหนึ่งก็ตาม ขอให้พลิกร้ายกลายเป็นดี มีสุขสวัสดีมีโชคดีมีชัย คิดสิ่งใดสมปรารถนา

-พออธิฐานจิตขอพรเรียบร้อยก็นำเงินที่ลงท้ายด้วยจำนวน 5 หรือ 19 ไปทำบุญกับครูอาจารย์หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับส่งดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง