TNN online นางสงกรานต์ ปี 2565 นาม "กิริณีเทวี" พยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ น้ำน้อย

TNN ONLINE

สังคม

นางสงกรานต์ ปี 2565 นาม "กิริณีเทวี" พยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ น้ำน้อย

นางสงกรานต์ ปี 2565 นาม กิริณีเทวี พยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ น้ำน้อย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เผยแพร่ประกาศฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี พร้อมจัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ปี 65 ทรงนามว่า "กิริณีเทวี" เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงและแมลง) ได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

วันที่ 31 มี.ค.65 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พร้อมจัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2565

ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า “กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย, วันอังคาร เป็นอธิบดี, วันอังคาร เป็นอุบาทว์, วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

นางสงกรานต์ ปี 2565 นาม กิริณีเทวี พยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ น้ำน้อย
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง