TNN online วันนี้วันอะไร วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน

วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่รำลึกและบำรุงรูปปั้นแกะสลักของฮะชิโก สุนัขผู้ซื่อสัตย์ ที่นั่งรอเจ้านายซึ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับที่สถานีรถไฟชิบุย่าจนเสียชีวิต

วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่รำลึกและบำรุงรูปปั้นแกะสลักของฮะชิโก สุนัขผู้ซื่อสัตย์ ที่นั่งรอเจ้านายซึ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับที่สถานีรถไฟชิบุย่าจนเสียชีวิต


ฮาชิโกะ คืออะไร 

ฮาชิโกะ คือชื่อของสุนัขตัวหนึ่งที่มีตํานานความซื่อสัตย์ เป็นสุนัขสีน้ำตาลทองสายพันธุ์อาคิตะ อินุ เป็นหนึ่งในสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่นมากว่า 90 ปี โดยประเทศญี่ปุ่นได้นำความดีงามของสุนัขตัวนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 จนกระทั่งโด่งดังไปครึ่งโลก และต่อมาชาวยุโรปได้นำเรื่องราวไปดัดแปลงสร้างขึ้นใหม่ในชื่อเรื่อง Hachi : a Dog’s Tale  ซึ่งก็เรียกน้ำตาและสร้างความตื้นตันไปทั่วโลกเช่นเดียวกัน สร้างความตื้นตันให้กับผุ้ที่ได้รับชมเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งจึงกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสุนัขผู้ซื่อสัตย์ฮาชิโกะ พร้อมทั้งสร้างอนุสาวรีย์ให้ยอดสุนัขตัวนี้แบบงามสง่าในกรุงโตเกียว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและซื่อตรง


วันนี้วันอะไร วันฮาชิโกะ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน
ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง