TNN online จริงหรือไม่? สระผมก่อนอาบน้ำ เป็นต้นเหตุปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก

TNN ONLINE

สังคม

จริงหรือไม่? สระผมก่อนอาบน้ำ เป็นต้นเหตุปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก

จริงหรือไม่? สระผมก่อนอาบน้ำ เป็นต้นเหตุปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงสระผมก่อนอาบน้ำ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง ไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

วันนี้ (14 มี.ค.65) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองแตก เป็นโรคที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะอาจส่งผลทำให้เส้นเลือดแตกนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เนื่องจากการสระผมไม่ว่าจะเป็นการสระด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น อุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ส่งผลกับหลอดเลือดในทันที เพราะสมองและเส้นเลือด ถูกปกป้องด้วยผิวหนัง กล้ามเนื้อ กะโหลก และเยื่อหุ้มสมอง

ดังนั้น การสระผมก่อนอาบน้ำจึงไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตก

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และอายุที่มากขึ้น

นอกจากนี้ การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง

สำหรับการสระผมก่อนการอาบน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ แต่หากพิจารณาจะเห็นว่าเรามักพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในห้องน้ำ หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวจากการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จากท่านั่ง เป็นท่ายืน หรือแม้แต่การก้มตัว มีผลทำให้หัวใจต้องปรับการทำงานให้พอเหมาะกับร่างกาย

ซึ่งในคนสูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงและมีปัญหาจะไม่สามารถรับกับการปรับตัวดังกล่าว จึงทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้

อย่างไรก็ตาม อาการเตือนสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองที่สังเกตได้ ได้แก่ พูดลำบาก ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง มึนงงทรงตัวไม่อยู่ หากมีอาการเหล่านี้ทันทีทันใดควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการ เพราะโรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

จริงหรือไม่? สระผมก่อนอาบน้ำ เป็นต้นเหตุปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก


ข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ภาพจาก กรมการแพทย์ / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง