TNN online วันนี้วันอะไร วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม

วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงสัญลักษณ์ (π) ที่เราเรียกกันว่าสัญลักษณ์ “พาย” ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม

วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงสัญลักษณ์ (π) ที่เราเรียกกันว่าสัญลักษณ์ “พาย” ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้น โดยมีค่าเท่ากับ 3.14  ทำให้จึงถือเอาวันที่ 14 เดือน 3 เป็นวันคณิตศาสตร์โลก หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วันพาย" (Pi Day)


วันนี้วันอะไร วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม
ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง