TNN online วันนี้วันอะไร วันเขียนด้วยลายมือ ตรงกับวันที่ 23 มกราคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันเขียนด้วยลายมือ ตรงกับวันที่ 23 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันเขียนด้วยลายมือ ตรงกับวันที่ 23 มกราคม

วันเขียนด้วยลายมือ (National Handwriting Day) ตรงกับวันที่ 23 มกราคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงการเขียนด้วยลายมือ เพื่อระลึกถึงการเขียนด้วยลายมือซึ่งเป็นพลังแห่งหนึ่ง

รู้หรือไม่ วันที่ 23 มกราคมของทุกปีเป็นวันเขียนด้วยลายมือ (National Handwriting Day) ซึ่งเป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเตือนใจให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเขียนหนังสือด้วยลายมือ ซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์อย่างหนึ่ง


วันเขียนด้วยลายมือ ริเริ่มมากจากวันเกิดของ จอห์น แฮนค็อก ซึ่งเป็นผู้ลงนามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี 1776 ซึ่งบนในประกาศอิรภาพมีลายมือชื่อของเข้าเด่นเป็นสง่าที่สุด จนทำให้ชื่อของ จอห์น แฮนค็อก กลายเป็นที่โด่งดังที่เรารู้จักกันในเวลาต่อมาว่า ลายเซ็น


จากนั้นแบรนด์ Moleskine ซึ่งเป็นแบรนด์ของสมุดชื่อดังได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนคนทั่วโลกร่วมแชร์ลายมือของตัวเองลงในโซเชียล พร้อมกับสร้างแฮชแท็ก ##handwritingday และ #moleskine จนทำให้กลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตของทุกปี


ปัจจุบันศิลปะการเขียนหนังสือด้วยลายมือถือว่าเห็นได้น้อย เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามากมายมายในการช่วยจดบันทึก แต่รู้ไหมค่ะว่าจริง ๆ แล้ว การเขียนหนังสือด้วยลายมือมีประโยชน์เป็นอย่างมาก


ประโยชน์ของการเขียนหนังสือด้วยลายมือ มีอะไรบ้าง

- การเขียนด้วยลายมือช่วยให้จดจำได้ง่ายมากขึ้น

- การเขียนด้วยลายมือช่วยให้จิตใจสงบ

- การเขียนด้วยลายมือช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ

- การเขียนด้วยลายมือช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจ

- การเขียนด้วยลายมือช่วยประสานสมองซีกซ้ายและซีกขวา


ที่มาข้อมูล : wukihow

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง