TNN online วันนี้วันอะไร 6 มกราคม ตรงกับ “วันแห่งสี”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 6 มกราคม ตรงกับ “วันแห่งสี”

วันนี้วันอะไร 6 มกราคม ตรงกับ “วันแห่งสี”

วันแห่งสี ตรงกับวันที่ 6 มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบของผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีสัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก

วันนี้วันอะไร 6 มกราคม ตรงกับ “วันแห่งสี”

รู้หรือไม่ สี มีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก ทุกวันที่ 6 มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งสี ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นวันครบรอบของผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีสัน 


สี คืออะไร


สี เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่างตกกระทบกับวัตถุและเกิดการหักเห สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นเมื่อแสงผ่านละอองไอน้ำในอากาศ หรือแท่งแก้วปริซึม โดยปรากฏเป็นสีต่าง ๆ รวม 7 สี ได้แก่ สีแดง,ม่วง ส้ม,เหลือง,น้ำเงิน,คราม และเขียว หรือเรียกว่า “สีรุ้ง” ที่ปรากฏบนท้องฟ้า


สี เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุก ๆ สิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลงและแต่งแต้มด้วย สีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติและสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสีหรือมนุษย์ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสีได้ สิ่งนั้นอาจเป็นความบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เพราะสีมีความสำคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์จนแยกกันไม่ออก 


สี ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมานาน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสีในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ประเภทของสี


สี มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สีที่ปรากฏอยู่ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ


2.1 สีที่เกิดในธรรมชาติ มีอยู่ 2 ชนิดคือ
- สีที่เป็นแสง ( Spectrum ) คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่งแก้วปริซึม
- สีที่อยู่ในวัตถุหรือเนื้อสี ( Pigment ) คือ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น สีของพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ


2.2 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น 

คือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ อุตสาหกรรม การพาณิชย์และในชีวิตประจำวัน โดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติและจากสารเคมีที่เรียกว่าสีวิทยาศาสตร์ ซึ่งสีที่ได้จากการสังเคราะห์สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ มากมาย


สี ส่งผลกับความรู้สึกอย่างไร 


- สีแดง ให้ความรู้สึก กล้าหาญ อันตราย เร้าใจ สะดุดตา

- สีเหลือง ให้ความรู้สึก สว่างที่สุด บริสุทธิ์ แจ่มใส เลื่อมใส

- สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึก สงบ สุขุม สันติภาพ ภูมิฐาน

- สีเขียว ให้ความรู้สึก ความหวัง สดชื่น ชุ่มชื่น ร่มเย็น

- สีม่วง ให้ความรู้สึก ร่ำรวย โอ่อ่า งอกงาม 

- สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อนแรง สนุกสนาน รื่นเริง เปรี้ยว

- สีขาว ให้ความรู้สึก สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่างแจ้ง มั่นคง เบา

- สีดำ ให้ความรู้สึก เศร้า ความตาย หนัก


ที่มาข้อมูล : www.novabizz.com

ที่มาภาพ : AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง