TNN online สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร

TNN ONLINE

สังคม

สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร

สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร

สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 ประจำปี 2565 วันนี้ - 24 ม.ค. 2565 พร้อมเปิดวิธีการและเงื่อนไข

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565ให้กับประชาชนนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนคนไทย โดยได้ดำเนิน “โครงการสลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ ดังนี้


ระยะที่ 1 : ขยายในเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


ระยะที่ 2 : ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธิ หรือถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นขึ้นมาทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด


โดยจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ในช่องค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellersค้นหาจุดจำหน่ายสลากราคา 80 บาท ที่นี่


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาล อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท รวมทั้ง โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ที่เริ่ม 1 ม.ค. -15 ก.พ. 65 รวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในเดือนมีนาคม-เมษายน 65


“นายกรัฐมนตรีพอใจการทำงานของกระทรวงการคลังและสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ดำเนินโครงการสลาก 80 ช่วยกระตุ้นสร้างการรับรู้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจำหน่ายในราคามาตรฐาน ตามกฎหมาย ลดความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคา เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการขายล็อตเตอรี่ และผู้ซี้อ ก็ซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรม” นายธนกร กล่าว


หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครโครงการสลาก 80ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกการเปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายละเอียดมีดังนี้


- ประกาศเปิดรับสมัครและยกเลิกผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิมทั้งหมด ในวันที่ 27 ธ.ค.64


- เปิดรับสมัครช่องทาง www.glo.or.th วันที่ 1-31 ม.ค.65 (31 วัน)


- คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ.65 (59 วัน) โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา


- หากผ่านแล้ว แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย ในวันที่ 1-10 มี.ค.65 (15 วัน)


- ทำการ Random คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มี.ค.65 (10 วัน)


- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค.65 (11วัน)


- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.65 (91 วัน) หากไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะโดยยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ


เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค.65


ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พ.ค.65-งวดที่ 16 เม.ย.67
สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร


สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัครลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 ประจำปี 2565

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 24 ธ.ค. 2564 - 24 ม.ค. 2565สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร


สมัครได้ที่นี่! ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 พร้อมเปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัคร
ข้อมูล :ข่าวแนะนำ