TNN online 21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี พระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าเวลา 18.47 น.

วันนี้ ( 21 มิ.ย. 64 ) เป็น“วันครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) วันที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด 

สำหรับประเทศไทย ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที จึงเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้ 

กลางวันและกลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันโลกก็ โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแกนตั้งฉากกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณต่าง ๆ ของโลกในแต่ละช่วงของปีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดเป็นฤดูกาลบนโลก

ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด วันวสันตวิษุวัตและวันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน 

นอกจากนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) ยังกำหนดให้เป็น วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 (Astronomy Day in School) อีกด้วย

NARIT จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และโรงเรียนที่สนใจ ร่วมจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ "หาขนาดของโลกด้วยวิธีของ Eratosthenes" และส่งภาพกิจกรรมเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แบ่งออกเป็น ประเภทกิจกรรมการหาขนาดของโลก 10 รางวัล ประเภทภาพถ่ายความคิดสร้างสรรค์ 10 รางวัล และ Popular Vote 10 รางวัล 

อ่านรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม และสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง http://bit.ly/NARIT-AstronomyDayInSchools2021_TH 

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2564 

สอบถาม โทร. 053-121 268 ต่อ 305 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของทุกท่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี