TNN online ชมสดที่นี่! จันทรุปราคาบางส่วน ค่ำคืนวันวิสาขบูชา

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมสดที่นี่! จันทรุปราคาบางส่วน ค่ำคืนวันวิสาขบูชา

ชมสดที่นี่! จันทรุปราคาบางส่วน ค่ำคืนวันวิสาขบูชา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. พร้อมสัญญาณภาพจากหอดูดาว 4 ภูมิภาค

วันนี้ (26 พ.ค.64) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนครั้งนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. พร้อมสัญญาณภาพจากหอดูดาว 4 ภูมิภาค

- หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา

- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา

- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.สงขลา

ทั้งนี้ ในค่ำคืนวันวิสาขบูชา จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง สังเกตได้ในแถบประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี อินโดนีเซีย ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 15:47 น. จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16:44 น.

และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 18:11-18:25 น. แต่ในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:38 น. ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นเป็นเพียง จันทรุปราคาบางส่วน เท่านั้น