TNN online นาซา พบ "สัญญาณวิทยุปริศนา" ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาซา พบ "สัญญาณวิทยุปริศนา" ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์

นาซา พบ สัญญาณวิทยุปริศนา ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์

องค์การนาซา (NASA) มีโครงการสำรวจดาวศุกร์ คาดว่าจะส่งยานสำรวจภายในปี 2028-2030 แต่เมื่อปีที่แล้วยานสำรวจดวงอาทิตย์ของนาซาได้บินผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวศุกร์ ได้ตรวจพบสัญญาณวิทยุปริศนา

คลิปเสียงปริศนาจากคลื่นวิทยุของดาวศุกร์ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ยานสำรวจ "พาร์กเกอร์ โซลาร์ โพรบ" (Parker Solar Probe) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ นาซา (NASA) ส่งไปทำภารกิจสำรวจดวงอาทิตย์

โดยการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการวัดบรรยากาศของดาวศุกร์โดยตรงครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี และมีความแตกต่างจากในอดีตมากซึ่งอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญในการศึกษาว่าทำไมดาวศุกร์และโลกมีความแตกต่างกันมากดาวศุกร์กับโลกมีกระบวนการก่อตัวที่คล้ายคลึงกัน จึงมีขนาดและโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน แต่สภาพอื่นๆ ในปัจจุบันของทั้งคู่แตกต่างกันมาก ดาวศุกร์ไม่มีสนามแม่เหล็ก และมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งการส่งยานอวกาศไปสำรวจพื้นผิวดาวศุกร์แต่ละครั้งสามารถปฏิบัติภารกิจได้เพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น 

การศึกษาดาวศุกร์จึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจได้ยากว่าดาวศุกร์มีวิวัฒนาการอย่างไร 

ทั้งนี้ นาซา มีโครงการสำรวจดาวศุกร์ 2 โครงการใหญ่ คาดว่าจะส่งยานสำรวจภายในปี 2028-2030

เปิดเสียงปริศนาในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์  เปิดเสียงปริศนาในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์

ขณะที่วันนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT ได้เผยภาพ ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี จากมุมต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งปรากฎในช่วงรุ่งเช้าวันนี้หรือ 9 ก.พ.2565 สุกสว่างทางทิศตะวันออก สามารถเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลาประมาณ 04.20 น. เป็นต้นไป จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า 

ดาวศุกร์ครั้งนี้ได้ปรากฏเป็นเสี้ยว ค่อนข้างใหญ่ แต่เนื่องจากโคจรห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่พอดีและมีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ จึงปรากฏสว่างมาก

ทั้งนี้ เราจะไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวง เพราะเป็นดาวเคราะห์วงใน อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จะสังเกตเห็นได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นในปีหน้า ช่วงค่ำวันที่ 10 ก.ค.2566 ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เปิดเสียงปริศนาในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ข่าวที่เกี่ยวข้อง