TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาล

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาล

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล

วันนี้( 20 ก.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี ประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ ในโอกาสวันชาติของเนปาล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่มีมายาวนานและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง