ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐนิการากัว

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐนิการากัว

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐนิการากัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว

วันนี้( 15 ก.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโฮเซ ดานิเอล ออร์เตกา ซาอาเบดรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว กรุงมานากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง