ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.ตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราช

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.ตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.ตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราช

วันนี้ (31 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดด และโตเบโก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางสาวพอลา-เม วีกส์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก กรุงพอร์ต-ออฟ-สเปน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง