ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังปธน.อินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันนี้ (17 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ฯพณฯ นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศเราทั้งสอง ซึ่งดำเนินมาด้วยความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมา จะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามไพบูลย์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวที่เกี่ยวข้อง