ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชกาบอง

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชกาบอง

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชกาบอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐกาบอง

วันนี้( 17 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอะลี บองโก ออนดิมบา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง กรุงลีเบรอวีล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกาบอง

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐกาบองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง