ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติราชอาณาจักรเบลเยียม

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติราชอาณาจักรเบลเยียม

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติราชอาณาจักรเบลเยียม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม

วันนี้ (21 ก.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองฝ่าย และความปรารถนาดี ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมระหว่างประเทศและประชาชนของเรา จะยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้งอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง