ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.ฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.ฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.ฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม

วันนี้( 29 มิ.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการที่ นายเบนิกโน เอส. อาคีโน ที่สาม (Mr. Benigno S. Aquino III) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายเบนิกโน เอส. อาคีโน ที่สาม อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้นำผู้อุทิศตนต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ สำหรับการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง