ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ

วันนี้ (28 พ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กรุงบากู

ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง