ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันนี้ (26 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

มิตรภาพอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้เจริญงอกงามบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศทั้งสองจะสร้างโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย )มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง