ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปากีสถาน

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปากีสถาน

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปากีสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันนี้ (23 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด

ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสืบไป

ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง