ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาส วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย

วันนี้ (26 ม.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็และความวัฒนาไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง