ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชเมียนมา

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชเมียนมา

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชเมียนมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันนี้ (4 ม.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ อูวิน มยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปของประเทศและประชาชนชาวเมียนมา

ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้านเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง