ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา

วันนี้( 1 ม.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมิเกล มาริโอ ดิอัช-กาเนล เบร์มูเดซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา กรุงฮาวานา

ในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี พื่อท่นประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคิวบา

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง