ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณอินโดนีเซีย

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณอินโดนีเซีย

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณอินโดนีเซีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันนี้( 17 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพอันพิเศษนี้จะยังคงเจริญงอกงาม และจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง