ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยสุลต่านโอมานสวรรคต

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยสุลต่านโอมานสวรรคต

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยสุลต่านโอมานสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการเสด็จสวรรคตของสุลต่านแห่งโอมาน

วันนี้( 13 ม.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสุลต่าน ฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด สุลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่ ในการที่สุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ความว่า

สุลต่าน ฮัยซัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด กรุงมัสกัต หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งนัก ที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด พระประมุขที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ สุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด ทรงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และทรงเป็นที่เคารพอย่างสูง ในพระปรีชาญาณและการเป็นผู้นำ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย อันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวโอมาน ประชาชนชาวไทยจะรำลึกถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานและความร่วมมืออันใกล้ชิดกับรัฐสุลต่านโอมานอยู่เสมอ ในนามของประชาชน ชาวไทย หม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ตลอดจนประชาชนชาวโอมาน ในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว