TNN online เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วานนี้ ( 14 ธ.ค. 65  )เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกราบทูลรายงาน การแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IGP) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022  ณ สนามฝึกสุนัข กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกองทัพบก ได้ดำเนินการจัดการ แข่งขันสุนัขใช้งาน ตามมาตรฐานสากล (IGP) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รายการ "Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักกีฬา และสุนัขใช้งาน ตามมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ กีฬาชนิดนี้ได้แพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้แล้วยังเป็นพื้นฐานในการ พัฒนากิจการสุนัขทหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคง รวมทั้งเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาชาวไทยกับนักกีฬาจากต่างประเทศ และยังเป็นการ เตรียมตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทย ในการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติในโอกาสต่อไป

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

สำหรับการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IGP) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ "Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022" ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้

1. การทดสอบและแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IGP) : ระดับ IGP 1,ระดับ IGP 2 และ ระดับ IGP 3

2. การทดสอบลักษณะนิสัย,จิตประสาท และการแสดงออกของสุนัข ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ (BH)

3. กิจกรรมการออกร้านและการแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬา (Sport and Tourism)

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จร่วมการแข่งขันสุนัข TWD 2022 ที่โคราช วานนี้ข้อมูลจาก :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพจาก  :กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง