TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวัน วันรัฐธรรมนูญ-วันชาติสาธารณรัฐโปแลนด์

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวัน วันรัฐธรรมนูญ-วันชาติสาธารณรัฐโปแลนด์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวัน วันรัฐธรรมนูญ-วันชาติสาธารณรัฐโปแลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์

วันนี้( 3 พ.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์

มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงาม มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปี 2022 นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง