TNN online เช็กรายชื่อ 10 จังหวัด เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต.มากที่สุด

TNN ONLINE

การเมือง

เช็กรายชื่อ 10 จังหวัด เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต.มากที่สุด

เช็กรายชื่อ 10 จังหวัด เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต.มากที่สุด

กกต. เปิด 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต. มากที่สุด อย่างไม่เป็นทางการ

แฟ้มภาพ

วันนี้ (2ธ.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เผยแพร่ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้ง ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 พบว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 27,386,272 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นร้อยละ 74.58 

โดยจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 10 อันดับแรก เรียงลำดับดังนี้

1.จังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 84.97

2.จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 83.38

3.จังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 83.26

4.จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 82.76

5.จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 82.60

6.จังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 82.55

7.จังหวัดนครนายก คิดเป็นร้อยละ 82.00

8.จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 81.98

9.จังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 81.89

10.จังหวัดลำพูน คิดเป็นร้อยละ 80.88

สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไม่เป็นทางการ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ


กกต.เปิด10อันดับจังหวัด มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.มากที่สุดภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ