TNN online แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน

TNN ONLINE

การเมือง

แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน

แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอน

กกต. ย้ำเตือนไม่ได้ใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 ให้แจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง

วันนี้( 29 พ.ย.64) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง 

พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนประชาชนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งเหตุในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน คือ

-เลขประจำตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

-ชื่อ นามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

-วัน/เดือน/ปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ


แจ้งเหตุที่นี่! ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบต. 2564 คลิกเลยไม่กี่ขั้นตอนภาพจาก กกต.

 ภาพจาก AFP/กกต.

ข่าวแนะนำ