TNN online ปิดฉากประชุม COP26 "เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์" ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

TNN ONLINE

การเมือง

ปิดฉากประชุม COP26 "เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์" ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

ปิดฉากประชุม COP26 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมให้ลุล่วงด้วยดี ซึ่งไทยเน้นย้ำนโยบาย BCG เป็นกลไกหลักร่วมนานาประเทศลดปัญหาโลกร้อน ขณะที่ "เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์" ทรงจับแขนทักทายอย่างเป็นกันเองกับนายกรัฐมนตรีระหว่างงานเลี้ยงรับรอง

วันนี้ (3 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ องค์มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายแห่งเวลส์ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและทรงจับแขน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างงานเลี้ยงรับรอง COP 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

พร้อมทรงชื่นชมประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องใกล้ชิดมายาวนาน และจะคงพัฒนาต่อไป อีกทั้งทรงสอบถามถึงสถานการณ์โควิด-19 ของไทยที่สามารถบริหารจัดการด้วยดี โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีถึงราชวงศ์อังกฤษด้วย

 ปิดฉากประชุม COP26 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC


สำหรับการประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ครั้งนี้มีผู้นำจากทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนภารกิจการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

โดยไทยได้ร่วมกับนานาประเทศแสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาโลกร้อน ซึ่งต้องดำเนินการหลายด้านพร้อมกัน ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินนโยบายในระดับมหภาคเพื่อให้ภาครัฐ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน เห็นความสำคัญของปัญหาและร่วมกันแก้ไข 

 ปิดฉากประชุม COP26 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC


พร้อมการผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ตลอดจนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สิทธิประโยชน์สูงสุด ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานบีโอไอ

รวมถึงสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจูงใจการลงทุน เป็นหนึ่งในการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจของประเทศเป็นการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ปิดฉากประชุม COP26 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงชื่นชมไทยจัดการโควิดได้ดี

ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก จากทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจากทั่วโลก ทำให้สถานที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวนมาก และรอสัมภาษณ์ผู้นำในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งบรรยากาศภายนอกการประชุม มีกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็น และเรียกร้องในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอยู่หน้าที่ประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักร และจะถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ในข่วงค่ำวันนี้เวลาประมาณ 18.40 น. 


ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

ข่าวแนะนำ