TNN online ทำเนียบฯออกประกาศขอความร่วมมือสื่อ งดเข้าปฎิบัติหน้าที่ถึง30ก.ย.

TNN ONLINE

การเมือง

ทำเนียบฯออกประกาศขอความร่วมมือสื่อ งดเข้าปฎิบัติหน้าที่ถึง30ก.ย.

ทำเนียบฯออกประกาศขอความร่วมมือสื่อ งดเข้าปฎิบัติหน้าที่ถึง30ก.ย.

ทำเนียบรัฐบาลออกประกาศขอความร่วมมือสื่อมวลชน งดเข้าปฎิบัติหน้าที่ถึง 30 ก.ย.นี้

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (16ก.ย.64) น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแจ้งสื่อมวลชนว่า นายดิศทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เรื่องขอให้สื่อมวลชนงดปฎิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในทำเนียบรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพภายในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนงดการปฎิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 16-30 ก.ย.นี้


ข่าวแนะนำ