TNN online เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

การเมือง

เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

เช็กที่นี่! กกต.เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง อบต. ก่อนเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

สำนักงานคคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง อบต." ก่อนเริ่มเปิดหีบ 28 พ.ย.นี้

วันนี้( 15ก.ย.64) สำนักงานคคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศว่า ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 78/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

-1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที)

-11 - 15 ตุลาคม 2564 : วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

-22 ตุลาคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

-2 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-7 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

-12 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

-17 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

-21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

-28 พฤศจิกายน 2564 : วันเลือกตั้ง

-29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444

ข่าวแนะนำ