TNN online ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “เสธ.ไก่” เป็นเลขาฯสมช.คนใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “เสธ.ไก่” เป็นเลขาฯสมช.คนใหม่

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “เสธ.ไก่” เป็นเลขาฯสมช.คนใหม่

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง "พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม" ดำรงตำแหน่งเลขาฯสมช.คนใหม่

วันนี้( 14 ก.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

พล.อ.สุพจน์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 มีอายุราชการเหลืออีก 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา พล.อ.สุพจน์ นับเป็นนายทหารคนที่ 5 แล้ว ที่โอนย้ายจากกองทัพมาเป็นเลขาธิการ สมช.โดยก่อนหน้านี้มีการโอนย้ายพล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ และล่าสุดคือ พล.อ.สุพจน์ หรือ เสธ.ไก่

ข่าวแนะนำ