TNN online "พล.อ.ประวิตร" ถก กบฉ.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน

TNN ONLINE

การเมือง

"พล.อ.ประวิตร" ถก กบฉ.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน

พล.อ.ประวิตร ถก กบฉ.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน

พล.อ.ประวิตร ประชุม กบฉ.เห็นชอบขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จังหวัดชายแดนใต้ ต่ออีก 3 เดือน สั่งเข้มระวังโควิด บังคับใช้กฎหมายควบคู่สร้างความเข้าใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เสียสละ

ภาพจาก thaigov

วันนี้ (8 ก.ย.64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ กบฉ. ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้รับทราบ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 มิ.ย.-20 ส.ค.64 ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดีที่ผ่านมา รวมถึงความคืบหน้า ผลการดำเนินการตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และความคืบหน้า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการสืบสวน สอบสวน คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของสำนักงานอัยการภาค 9

จากนั้น กบฉ.ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เสนอขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยกเว้น อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก ,อ.สุคิริน ,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 20 ก.ย.64 และสิ้นสุดใน 19 ธ.ค.64 โดยเป็นการขยายระยะเวลา ครั้งที่ 65 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแล รักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับทัพภาค 4 กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดงานด้านการข่าว การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำการบังคับใช้กม.ควบคู่สร้างความเข้าใจประชาชน พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกนายที่เสียสละทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ และให้เตรียมแผนการปรับลดพื้นที่ประกาศฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายปลอดภัยจากภารกิจ และโควิด-19 กันทุกคน

ข่าวแนะนำ