TNN online ครม.แต่งตั้ง "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" นั่งอธิบดีดีเอสไอคนใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.แต่งตั้ง "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" นั่งอธิบดีดีเอสไอคนใหม่

ครม.แต่งตั้ง ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ นั่งอธิบดีดีเอสไอคนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

วันนี้ (24 ส.ค.64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่

1.นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

2.นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

3.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้ตรวจราชการ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ